𝑺𝑢𝑳𝑰𝑫𝑨𝑹𝑰𝑻𝑬́ 𝑨 𝑴𝑨𝑰𝑻𝑹𝑬 𝑷𝑹𝑢𝑺𝑷𝑬𝑹 𝑭𝑨𝑹𝑨𝑴𝑨 𝑬𝑻 𝑨 𝑻𝑢𝑼𝑻𝑬 𝑺𝑢𝑡 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑬 !

𝑳𝒆 π’”π’‚π’Žπ’†π’…π’Š 17 π’‹π’–π’Šπ’π’π’†π’• 2021, 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒏𝒔 𝒂𝒗𝒆𝒄 π’„π’π’π’”π’•π’†π’“π’π’‚π’•π’Šπ’π’ 𝒆𝒕 π’•π’“π’Šπ’”π’•π’†π’”π’”π’†, 𝒒𝒖’𝒖𝒏 π’Šπ’π’„π’†π’π’…π’Šπ’† 𝒂 π’“π’‚π’—π’‚π’ˆπ’†Μ 𝒍𝒆 π’„π’‚π’ƒπ’Šπ’π’†π’• 𝒅𝒆 π‘΄π’‚π’ŠΜ‚π’•π’“π’† 𝑷𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒓 π‘­π’‚π’“π’‚π’Žπ’‚, 𝒂𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝒂̀ 𝒍𝒂 π‘ͺ𝒐𝒖𝒓, π’ˆπ’“π’‚π’π’… 𝒅𝒆́𝒇𝒆𝒏𝒔𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒏𝒐𝒃𝒍𝒆𝒔.
𝑨𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 π’Šπ’π’•π’“π’†Μπ’‘π’Šπ’…π’†, π‘΄π’‚π’ŠΜ‚π’•π’“π’† 𝑷𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒓 π‘­π’‚π’“π’‚π’Žπ’‚ 𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 π’„π’π’Žπ’ƒπ’‚π’•π’” 𝒑𝒐𝒖𝒓 π’β€™π’‚π’—π’†Μ€π’π’†π’Žπ’†π’π’• 𝒅’𝒖𝒏𝒆 π’‹π’–π’”π’•π’Šπ’„π’† π’”π’π’„π’Šπ’‚π’π’† π’†Μπ’’π’–π’Šπ’•π’‚π’ƒπ’π’† 𝒂𝒖 π‘©π’–π’“π’Œπ’Šπ’π’‚ 𝑭𝒂𝒔𝒐 𝒆𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 π’ˆπ’π’–π’—π’†π’“π’π’‚π’π’„π’†.
π‘ͺ’𝒆𝒔𝒕 π’‘π’π’–π’“π’’π’–π’π’Š, 𝒍𝒆 π’Žπ’π’–π’—π’†π’Žπ’†π’π’• 𝒍𝒆 π‘©π’‚π’π’‚π’Š π‘ͺπ’Šπ’•π’π’šπ’†π’ 𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒐𝒏 π’”π’π’–π’•π’Šπ’†π’ 𝒔𝒂𝒏𝒔 π’‡π’‚π’Šπ’π’π’†, 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒔 π’Žπ’π’Žπ’†π’π’•π’” π’…π’Šπ’‡π’‡π’Šπ’„π’Šπ’π’†π’”, 𝒂̀ π‘΄π’‚π’ŠΜ‚π’•π’“π’† 𝑷𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒓 π‘­π’‚π’“π’‚π’Žπ’‚ 𝒆𝒕 𝒂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆 𝒔𝒐𝒏 π’†Μπ’’π’–π’Šπ’‘π’† 𝒆𝒕 π’“π’†π’„π’π’Žπ’Žπ’‚π’π’…π’† π’‡π’π’“π’•π’†π’Žπ’†π’π’• 𝒂𝒖𝒙 π’‚π’–π’•π’π’“π’Šπ’•π’†Μπ’” 𝒆𝒏 π’„π’‰π’‚π’“π’ˆπ’† 𝒅𝒆 𝒍’𝒆𝒏𝒒𝒖𝒆̂𝒕𝒆, 𝒅𝒆𝒔 π’Šπ’π’—π’†π’”π’•π’Šπ’ˆπ’‚π’•π’Šπ’π’π’” π’”π’†Μπ’“π’Šπ’†π’–π’”π’†π’” 𝒑𝒐𝒖𝒗𝒂𝒏𝒕 π’‚π’ƒπ’π’–π’•π’Šπ’“ 𝒂̀ 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕 π’„π’π’‚π’Šπ’“ 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 π’„π’Šπ’“π’„π’π’π’”π’•π’‚π’π’„π’†π’” 𝒅𝒆 𝒄𝒆 π’…π’“π’‚π’Žπ’†.
𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒆𝒕 π’†Μπ’π’†π’“π’ˆπ’Šπ’† 𝒂̀ π‘΄π’‚π’ŠΜ‚π’•π’“π’† 𝑷𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒓 π‘­π’‚π’“π’‚π’Žπ’‚ 𝒆𝒕 𝒂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆 𝒔𝒐𝒏 π’†Μπ’’π’–π’Šπ’‘π’†.
𝑡𝒐𝒕𝒓𝒆 π’π’π’Žπ’ƒπ’“π’† 𝒆𝒔𝒕 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 !
π‘¬π’π’”π’†π’Žπ’ƒπ’π’†, 𝒐𝒏 𝒏’𝒆𝒔𝒕 π’‹π’‚π’Žπ’‚π’Šπ’” 𝒔𝒆𝒖𝒍 !
𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 π‘©π’‚π’π’‚π’Š π‘ͺπ’Šπ’•π’π’šπ’†π’, 𝒍𝒂 π’„π’π’π’“π’…π’Šπ’π’‚π’•π’Šπ’π’ π’π’‚π’•π’Šπ’π’π’‚π’π’†.
S’abonner
Notifier de
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments